Organisasjon for private barnehager i Larvik

I Larvik finnes det både kommunale og private barnehager. Det er samordnet opptak for alle barnehagene, og det skal søkes elektronisk her på privatebarnehager.no eller på nettsidene til Larvik kommune. Søknadsfristen er 1. mars.

Organisasjon for private barnehager i Larvik representerer 20 private barnehager, og er en nødvendig og positiv ressurs i barnehagemiljøet og kommunen som helhet. Vår visjon er å være i front – med klokskap og glede.